Rekrutacja_2011 - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

* obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
* nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. być przeniesionym do rezerwy. Fakt ten powinien być udokumentowany wpisem w książeczce wojskowej.
 

Metryczka

Data publikacji 04.04.2011
Data modyfikacji 16.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Damian Nowak
do góry