Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu buskiego.

Działalność Komendy Powiatowej podlega:

Nadzorowi Komendanta Głównego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji jest obiekt przy Al. Mickiewicza 19 w Busku-Zdroju.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277)1.

[1])Zmiany tekstu jednolitego przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,  z 2003 r. Nr 90 poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190,  137 poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171,  poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 365, Nr 169 poz. 1411, Nr 250, poz. 2116, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.03.2015
Data modyfikacji 09.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sobieraj
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Damian Nowak
do góry